FINANCIËLE PROBLEMEN?

Portemonnee Controle over Financiën
Controle over Financiën

Bent u het overzicht kwijt in uw eigen administratie? Durft u uw post niet meer open te maken? Dan is het verstandig om hulp in te roepen.

Vaak zijn ingrijpende veranderingen zoals een scheiding, gezinsuitbreiding, verlies van baan, psychische problemen of ziekte een oorzaak van financiële problemen. Mensen komen dan al snel in de schulden, omdat ze anders niet rond kunnen komen.(bron: nibud)

Wij kunnen u helpen om uit de financiële problemen te komen. 

Intakegesprek

Dit is een persoonlijk gesprek van ongeveer een uur. Het eerste bezoek is gratis. Wanneer u met ons verder wilt, tekenen we het contract en stellen een plan op. Wij gaan dan direct voor u aan de gang! Vanaf dat moment staat u er niet meer alleen voor…

Inventarisatie & overzicht

We kijken hoe u overzicht houdt en hoe dit beter kan. We organiseren de administratie en stellen een begroting op. Het financiële plan stemmen we af op uw situatie.

Budgetbeheer

De budgetbeheerder onderscheidt zich van schuldhulpverleners en bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes. We kijken naar de manier waarop u keuzes maakt. Vaak helpen nieuwe inzichten om weer verantwoord met uw eigen geld om te gaan. Wanneer er schulden zijn, kijken we naar de oorzaak. Zo kunnen problemen uit het verleden in de toekomst  worden voorkomen. Wij geven geld besparende tips en zoeken naar manieren om het inkomen te verhogen… en dat is niet zonder succes…

Bewindvoering

Als iemand niet meer zelf mag beslissen over zijn financiën en bezittingen wordt een bewindvoerder benoemd die daarover beslist. Met een onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.

De bewindvoerder behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen en houdt de boekhouding bij. Bewindvoerders worden benoemd door de kantonrechter. Ze moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Deze controleert het werk van de bewindvoerder.

Nazorg

Wanneer er weer overzicht is en u zelfstandig met uw financiën aan de slag kunt, blijven wij bereikbaar. Voor meer informatie en mogelijkheden verwijzen wij u door naar de onderwerpen op deze site. Bij vragen: neem contact op!

BEGIN MET OPLOSSEN: ALFA-BEWIND